leafhead 12

Voorzorg behandeling netvliesloslating

Onderzoek

Indien u de eerste keer op onze dienst wordt opgenomen, voeren we een aantal bijkomende onderzoeken uit zoals bloedafname, een elektrocardiogram, eventueel ook een röntgenfoto van de longen, om na te gaan of u in goede gezondheid verkeert. Misschien hebt u ook een ultrasonografie nodig. Na verdoving met oogdruppels wordt een probe op het oog geplaatst waarna we foto’s van het oog maken. Deze test is pijnloos.

netvliesvoorzorg.jpg